Domenii de activitate neeligibile în programul Diaspora Start Up


Activitățile aferente etapei a II-a Implementarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri FSE și, implicit, subactivităților corespunzătoare nu vor putea viza domeniile exceptate de la schema de minimis evidențiate mai jos:

a)sectoarele pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 17/21.01.2000;

b)domeniul producției primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în Anexa 1 a Tratatului CE;

c) sectorul transformării şi comercializării produselor agricole, prevăzute in Anexa nr. 1 a Tratatului CE, în următoarele cazuri:
o   atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în cauză achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză;
o   atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către producători primari;

d) activităţi legate de export către ţări terţe sau către state membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, ajutoarele destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e) ajutoarele subordonate folosirii mărfurilor naţionale în locul celor importate;

f) ajutoarele pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri.Comentarii

Postări populare de pe acest blog

CUM ÎNFIINȚEZI O FIRMĂ ÎN ROMÂNIA?

Cum poţi accesa 40.000 de euro pentru a-ţi construi propria afacere acasă, în România prin programul Diaspora Start Up?

IDEI DE AFACERI PE ANUL 2018 PENTRU SUSȚINEREA ANTREPRENORIATULUI FEMININ